Adverteren

De VKSJ biedt twee kanalen voor adverteren

  • het verenigings magazine "Scherp Gesneden" (SG)
  • de website van de vereniging, http://www.vksj.nl

Tarieven voor de Scherp Gesneden in combinatie met de website

Pagina binnen A6 + logo homepage            € 200
Pagina binnen A5 + logo homepage            € 250
Pagina binnen A4 + logo homepage            € 350
Achterpagina buiten A4 + logo homepage    € 400
Alleen website, logo homepage                  € 150
Vraag & Aanbod, SG + web                       € 100*
Vraag & Aanbod van leden/donateurs        Gratis**

Tarieven gelden voor een kalenderjaar

de Scherp Gesneden

Oplage maximaal 4 uitgaven per jaar, verspreiding circa 370 leden/relaties
Prijs per kalenderjaar of per nummer (jaartarief / 4)
Aanleveren full-color, cert.-pdf 150 dpi of in .doc formaat, afwijkend in overleg met de redactie
Contact redactie SG, email: sg@vksj.nl

De website "www.vksj.nl"

Bezoek circa 200.000 hits en 7.000 visits per maand
Prijs per kalenderjaar of per periode (jaartarief * dagen/365)
Plaatsing advertentieformaat 202/74 pix rechterkolom homepage
Aanleveren in .jpg of .doc formaat, afwijkend in overleg met de webredactie
Contact e-mail: secretaris@vksj.nl

 * Niet-Leden c.q. -donateurs
adverteren voor 100 euro op de website www.vksj.nl in de rubriek vraag & aanbod en een keer in de "Scherp Gesneden", onder voorbehoud van passendheid en ruimte volgens de redacties.

** Leden en donateurs
adverteren gratis op de website www.vksj.nl in de rubriek vraag & aanbod en een keer per jaar in de "Scherp Gesneden", onder voorbehoud van passendheid en ruimte volgens de redacties.

Financiële afhandeling

Rekening:
ING:       55.61.298
IBAN:     NL39 ING B0005561298
BIC:      ING BNL 2A
Contact: Penningmeester VKSJ, email: penningmeester@vksj.nl